Mielec - informacje


57.363
mieszkańców Mielca
27.484
mężczyzn
29.879
kobiet

8.208
w wieku przedprodukcyjnym

34.283
w wieku produkcyjnym

14.872
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

229
zawarto małżeństw

466
urodzeń

618
zgonów

-152
przyrost naturalny
miasto Mielec
dochody

352.698.752
wydatki

371.413.856
struktura wydatków Mielca

287.961
0,078%
Rolnictwo i łowiectwo

30.799.014
8,292%
Transport i łączność

21.980.236
5,918%
Administracja publiczna

3.469.982
0,934%
Gospodarka mieszkaniowa

363.758
0,098%
Działalność usługowa

12.205
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.080.130
0,291%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.028.227
1,623%
Obsługa długu publicznego

3.955
0,001%
Różne rozliczenia

129.433.880
34,849%
Oświata i wychowanie

2.352.213
0,633%
Ochrona zdrowia

19.498.640
5,250%
Pomoc społeczna

9.332.703
2,513%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

417.699
0,112%
Edukacyjna opieka wychowawcza

34.326.840
9,242%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.018.178
3,236%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.688.048
11,224%
Kultura fizyczna i sport

58.320.176
15,702%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-18 10:48
REKLAMA
pogoda Mielec
4.4°C
wschód słońca: 06:34
zachód słońca: 17:01
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Mielca

kiedy
2024-02-28 16:30
miejsce
Sala widowiskowa Domu Kultury SCK,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-28 19:00
miejsce
Sala widowiskowa Domu Kultury SCK,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-02 19:00
miejsce
Insomnia Mielec, Mielec, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-10 19:00
miejsce
Hala MOSiR, Mielec, Solskiego 1
wstęp biletowany